Whatsapp

Zorunlu Deprem
Sigortanız ile

Konutunuz Güvende

HEMEN TEKLİF AL

DASK Nedir?
DASK; Doğal Afetler Sigortası Kurumu olup bu kurum tarafından yapılan poliçenin ismi Zorunlu deprem sigortasıdır. Halk arasında DASK olarak bilinen sigorta, deprem sonrası sigortalı binada meydana gelen hasarların sebep olduğu maddi zararları karşılayan zorunlu bir sigortadır. 2012 yılında yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında, yeni elektrik ve su aboneliği için binanın DASK sigortası bulunması şartı konulmuştur.
DASK’ın Amacı Nedir?
DASK’ın amaçları şöyle sıralanabilir:
 • I. Bütün konutları depreme karşı, güvence altına almak.
 • II. Mali hasarların yükünü reasüre ederek, paylaşmak.
 • III. Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak.
 • IV. Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak.
 • V. Toplum genelinde, sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.
Zorunlu Deprem Sigortası yaşanacak olası bir deprem sonrası oluşacak hasarların telafisi için yasal bir zorunluluktan öte, yaşamsal bir zorunluluktur.
DASK Teminatları Nelerdir?
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan binanızda neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.
  Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:
 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdivenler
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Koridorlar
 • Çatılar
 • Bacalar
 • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri.
Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar
Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.
  Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kar kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar
Teminat dışı olarak belirtilen bu hasarlara karşı konutunuzu ve/veya işyerinizi teminat almayı istediğinizde Sigorta şirketlerinden ayrıca bir Konut Sigortası yaptırmanız gerekecektir
Azami Teminat Limiti
Sigortanın amacı olası bir felaketten sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini sağlamaktır. “Deprem geçecek, hayat devam edecek…” diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı her yıl hesaplanarak yeni tarife tüm sigorta şirketlerine duyurulur. Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.
Hangi Binalara Zorunlu Deprem Sigortası yapılabilir?
Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;
 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, için de geçerlidir.
Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.
Kapsam Dışında Kalan Binalar
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:
 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan,bakımsız, harap veya metruk binalar.
ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz. İhtiyari deprem sigortası; Zorunlu Deprem sigortası teminatlarına dahil edilemeyecek binaların sigorta şirketleri tarafından depreme karşı sigortalanması işlemidiri. Köy yerleşimlerinde Ve Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.
DASK Adres Kodu Uygulaması Nedir?
Zorunlu Deprem Sigortası için DASK adres kodu uygulaması kullanılmaktadır. DASK adres kodunun uygulanması sayesinde konut ile ilgili tüm işlemlerde adres kodunu bilmek yeterli oluyor. DASK adres kodu, hatalı adres bildiriminden kaynaklanan sorunların engellenmesini amaçlıyor. Peki DASK adres kodu nedir? Adres kodu, ülke içerisindeki tüm konutlar için kullanılan 10 haneli özel bir numaradır. Bu kodun amacı özellikle DASK poliçe işlemlerini hızlandırmak ve takibini kolaylaştırmaktır.

“adreskodu.dask.gov.tr” adresinden adres kodu sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu siteden hem “adres kodu öğrenme” hem de “adres kodu doğrulama” işlemlerini yapabilirsiniz. Bu adımları tamamlayabilmek için adresinize ait il/ilçe ve mahalle bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. İnternetten hızlı ve kolay bir şekilde DASK adres bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.
DASK Sigortası İndirimlerinden Nasıl Yararlanılır?
DASK indirimleri, her poliçe yenileme döneminde indirimli poliçe yaptırabilme fırsatı sunar. DASK sigorta poliçenizin süresi dolduktan sonra 30 gün içerisinde DASK yenileme işlemlerinizi tamamlarsanız deprem sigortası poliçenizi daha uygun koşullarda ödeme imkanını elde edebilirsiniz. DASK indirim oranları ise yenilme tekrarına göre değişiklik gösterir. Poliçenin birinci, ikinci ve üçüncü yenilemesindeher yıl %10 indirim uygulanır. İlk üç yenilemeden sonraki işlemlerde ise indirim oranı her yıl için %20 olur. Yenileme işlemlerinizi zamanında tamamlarsanız, zorunlu deprem sigortası poliçenizi her seferinde indirimli yaptırabilirsiniz.
DASK Sigortası Nasıl Hesaplanır?
Deprem sigortası primi hesaplamalarında Türkiye coğrafi sınırları içinde yer alan bölgelerin her biri için yapı tarzlarına bağlı olarak belirlenmiş olan fiyatlar uygulanmaktadır. Deprem açısından yüksek risk taşıyan bölgelerdeki DASK primleri daha yüksek, düşük risk taşıyan bölgelerdeki sigorta primleri daha düşük tutulmaktadır. Zorunlu deprem sigortası (DASK) yaptırmak için yıllık ödenmesi gereken prim tutarını hesaplarken; binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, binanın yapı tarzı, meskenin brüt yüzölçümü esas alınarak bir sonuca varılır. Tüm bu değişkenler göz önüne alınarak toplamda 15 farklı prim seviyesi oluşturulmuştur.

Bir yapının DASK hesaplama işlemi bütün sigorta şirketleri için aynıdır. Sigorta primleri, her yıl, birim metrekare maliyetlerdeki artışa paralel olarak değişmektedir. Sigorta primleri nakit ve peşin olarak ödenmektedir.
DASK Sigortası Neden Yaptırmalısınız?
587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortası, deprem ile depremin neden olacağı yangın, infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda ve temellerinde oluşturacağı maddi zararları sigorta bedeli kadar kapsar.

Zorunlu deprem sigortası ile ilgili maddi zararlar Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.
DASK Sigortası Tazminatı Nasıl Ödenir?
Zorunlu Deprem Sigortası genel şartlarına uygun olarak düzenlenmiş olan poliçenin üzerindeki teminat bedeli tazminat ödemelerinde esas olarak alınır.. Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında “tenzili muafiyet” uygulanır.

Mevcut uygulamada, doğrudan sigortalı tarafından ya da yetkili sigorta şirketleri aracılığıyla yapılan hasar ihbarları, DASK tarafından değerlendirilerek hasar dosyası açılır ve hasarın tespiti için hasar tespit görevlileri atanır.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarına göre belirlenen tazminat tutarı, hasarın olduğu yerleşim bölgesindeki banka şubelerine “İsme EFT/Havale” yolu ile gönderilir. Bu banka şubeleri kanalıyla poliçe ve hasarlı konutun sahipliği kontrol edilerek, ilgili hak sahibine tazminat ödemeleri yapılmaktadır.
Bizimle İletişime Geç!

Detaylı Bigi İçin Bize Ulaşın!

 • Türk Nippon Sigorta
 • Türkiye Sigorta
 • Bereket Sigorta
 • Ak Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • HDI Sigorta
 • Orient Sigorta
 • Quick Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Unico Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Allianz Sigorta