Whatsapp

Hasar Anında

Hiç beklemediğiniz anda “ bu da olur mu “ dediğiniz bir riskle karşılaşabilirsiniz. Ama korkulacak bir şey yok siz önleminizi çoktan aldınız ve risklere karşı güvendesiniz…
Aslında ne zaman ne yapacağınızı siz biliyorsunuz olurda bir telaş oldu ve bildiklerinizi unuttunuz!
Biz buradayız! bize ulaşın ne yapacağınızı biz size hatırlatalım 0850 399 80 80
Aracınızla hasar yaptıysanız eğer İLK yapmanız gereken şey ; hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren EN AZ 5 İş Günü içerisinde kazanın sigorta şirketine bildirilmesi gerekmektedir.

 • • Beş iş gününü geçirmeniz halinde, haklarınızdan yararlanamayabilirsiniz.
  • Her şeyden önce sigorta şirketinizin hasar hattı veya asistance hizmetlerini arayınız.
  • Her şeyden önce sigorta şirketinizin hasar hattı veya asistance hizmetlerini arayınız.
  • Yetkili temsilcinizle irtibata geçerek, hasar olayı ile ilgili bilgi veriniz.
  • Hasarın durumuna göre Çekici veya yedek araç talep edebilirsiniz.
  • Tahmini zarar miktarını ve hasara neden olan olayı, açık ve net bir şekilde yetkililere aktarmalısınız.
  • Aracınızla gerçekleşen hasarlarda Kaza Tespit Tutanağının doldurulması gerekmektedir.
  • Kaza Tespit Tutanağına yazılması gerekenler;
  • Kazanın tarihi, saati ve yeri
  • Sürücülere ait kimlik bilgileri
  • Aracın ruhsat bilgileri
  • Zorunlu trafik sigortası poliçe bilgileri
  • Bu belge doldurulduktan sonra sigorta şirketine iletilmesi gereken evraklarla birlikte sigorta şirketinize başvurup hasar dosaynızın açılmasını sağlayabilirsiniz.
  • Sigorta şirketinin istediği evraklar ;

Çarpma - Çarpılma Hasarları

 • • Poliçe fotokopisi
  • Trafik kazası tesbit tutanağı(tasdikli örneği)zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
  • Alkol raporu (tasdikli örneği)
  • Ruhsat fotokopisi
  • Ehliyet fotokopisi
  • D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
  • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotografları
  • Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin trafik ve varsa ihtiyari mali mesuliyet poliçelerinden bir örnek ibrazı.
  • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir

Araç Çalınması Hasarları

 • • Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda
  • Karakol müracat tutanağı (tasdikli örneği)
  • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
  • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
  • Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
  • Maliyeden borçu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
  • Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
  • Poliçe asılları
  • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
  • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
  • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir
  • Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

ÖLÜM VEYA YARALANMA HASARLARI

Ölümlerde

 • • Poliçe fotokopisi
  • Poliçede plaka belirtilmemiş ise,sigortalı aracın ruhsatname örneği
  • Trafik kazası tespit tutanağı(Tastikli örnek)
  • İddianame veya takipsizlik karar örneği(Savcılık tastikli örnek)
  • Tazminat alacaklısının T.C. kimlik numarasını gösterir belge ibrazı (Ölümlerde T.C. kimlik numarası varislerin numarasıdır.)
  • Ölü muayene tespit tutanağı
  • Veraset ilamı(Tastikli örnek)
  • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
  • Adli tıptan ölüm raporu / Mernis ölüm tutanağı / Alkol raporu
  • Defin ruhsatı
  • Mağdurun gelirini gösterir belgeler, SSK İşe Giriş Belgesi,Maaş Bordroları (varsa Vergi Levhası)
  • Veraset vergisi ile ilişiğinin olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge

Yaralanmada

 • • Tedavi gideri ile ilgili fatura ve makbuz asılları
  • Kaza zaptı tasdikli sureti
  • Taburcu edildiğine dair hastane raporu
  • Tedavi masraflarını belgeleyen faturalar, makbuzlar, ilaç küpürleri ve reçete asılları
  • Tedavinin detayını anlatan doktor raporu
  • T.C.Kimlik Numarası ve Kimlik Fotokopisi
  • Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yangın Hasarlarında İstenen Evraklar

 • • İtfaiye raporu
  • Karakol tarafından tutulan ifade ve görgü tespit tutanakları
  • Talepname
  • Muhasebe kayıtları (Faturalar, demirbaş kayıtları, mizan,envanter kaydı), KDV beyannamesi
  • Tapu veya kira kontratı
  • Savcılık İddianamesi ve takipsizlik kararı
  • Hasar fotoğrafları
  • Rehin var ise olumlu D/M muvafakati
  • Vergi Levhası
  • Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturala

Zorunlu Deprem Sigortası Hasarlarında Yapılması Gerekenler ;


Öncelikle hasar ihbarında bulunulması gerekir.
 • 0212 368 0 800 numaralı telefondan DASK Çağrı Merkezi aranarak,
  www.dask.gov.tr internet sitesinden ihbarda bulunarak,
  • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesini DASK adına düzenleyen sigorta şirketi veya acentesi ile irtibata geçerek hasar ihbarında bulunulabilir.

Zorunlu Deprem Sigortası Hasarlarında Yapılması Gerekenler ;


Öncelikle hasar ihbarında bulunulması gerekir.
 • • Hasar ihbarı bilgisi,
  • Poliçe fotokopisi (mümkün olduğu takdirde),
  • Tapu belgesi fotokopisi (mümkün olduğu takdirde),
  • Eksperin hasar yerini kolayca bulabilmesi ve hasar tespitini yapabilmesi için hasar yerinin açık adresi,
  • Sigortalı ile irtibat sağlayabilecek sabit telefon veya cep telefonu numarası.

Yukarıda her bir hasar çeşidine göre belirtilen belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.


Bizimle İletişime Geç!

Detaylı Bigi İçin Bize Ulaşın!

 • Türk Nippon Sigorta
 • Türkiye Sigorta
 • Bereket Sigorta
 • Ak Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • HDI Sigorta
 • Orient Sigorta
 • Quick Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Unico Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Allianz Sigorta