Whatsapp

Kasko
Sigortanızı Yaptırın

Paranız Cebinizde Kalsın!

HEMEN TEKLİF AL

Kasko Sigortası Nedir?
Kasko, kendi aracınızı oluşabilecek risklere karşı koruma altına aldığınız bir sigorta çeşididir. Kasko, sigortalının iradesi dışında; poliçede belirtilen ve karayolunda kullanılma izni olan motorlu ve motorsuz tüm kara araçlarından doğan risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan oluşacak maddi zararlarda sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır.
Neden Kasko Sigortası Yaptırmalıyız?
Aracınız ve sizin Karşılaşılabileceğiniz riskler her zaman 3. Şahıslar tarafından geçekleşmeyebilir. Doğa afetlerinden de kaynaklı bir çok durum elimizde olmayan sebeplerle zarralanmamıza sebep olabilmektedir. Bu gibi riskleri de teminat altına alabilmememin en iyi yolu Kasko poliçesinin düzenlemektir
Kasko Sigortası Teminatları Nelerdir?
Aracınızda meydana gelebilecek yanma, çarpma, çarpışma, hırsızlık ve üçüncü kişiler tarafından verilen zararlar olarak nitelendirilen ana teminatların yanı sıra; doğal afetler, sigara yanığı, hayvanlar tarafından verilen zararlar gibi ek teminatlardan oluşur. Kapsamlı bilgi için tıklayınız.
Araç Kasko Değeri Nerede Kullanılır?
Aracın sigortalanabilmesi için bir degere ihtiyaç vardır. Göreceli bir değerdense herkes için kabul edilen bir değer olarak Türkiye Reasürans Birliği tarafından belirlenen araç değeri sigorta primi hesaplamasında kullanılır.
Kasko ve Trafik Sigortalarının Arasındaki Fark Nedir?
Kasko Sigortası; kendi aracınızda karşılaşacağınız risklere karşı sizi teminat altına alır. Tamamen kendi aracınızın hasarı ile ilgilidir. Bu poliçe karşı tarafın hasarını karşılamaz.

Kasko sigortası: Hasar durumunda kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına alır. Aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alır ve ancak sigortalı isterse kasko sigortası yaptırarak kendini güvence altına alır. Devlet tarafından zorunlu tutulmayan sigorta şeklidir.

Trafik sigortası: Sadece aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alır ve yaptırılması devlet tarafından zorunlu olan bir sigorta türüdür.
Kasko Sigortası Hesaplama
Bir aracın kasko bedeli, araçların marka, model ve yaşına göre Türkiye Sigorta Birliği tarafından hazırlanan ve her ay güncellenen kasko değer listesi esas alınarak belirlenir. Marka, model yılı, araç değerinde olduğu gibi kasko primlerinde de belirleyici faktördür.
Kasko Hasarsızlık İndirimi ve İndirim Oranları
Araç sahipleri bir yılı hasarsız tamamladığında bir sonraki yıl kasko poliçe primleri üzerinden indirim hakkına sahip olur. Bu kazanılan hakka “Hasarsızlık İndirimi” adı verilir. Hasarsızlık indirimi hasarsız geçirilen yıla oranlı olarak poliçe prim hesaplamasına yansıtılır.
 • İlk kez kasko yaptırıldığında,
 • 1. Basamak: İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %30 indirim,
 • 2. Basamak: İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 40 indirim,
 • 3. Basamak: Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 50 indirim,
 • 4. Basamak: Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 60 oranlarında indirim alabilir.
İndirim oranları her sigorta şirketinde farklılık göstermektedir. Kasko sigortası kapsamında hasarsızlık indirimi bulunan araç sahibi aracını aynı kullanım tarzında bir araçla değiştirirse hasarsızlık indirimi yeni alınan araçta devam eder. Aksi durumda hasarsızlık indirimi hakkı kaybolur. Hasarsızlık indiriminin devam etmesi için kasko poliçesine araç değişimi olduğuna dair bir zeyilname eklenmelidir.
Kasko Değer Listesi Nedir?
Kasko değer listesi, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından araçların model ve üretim yıllarına göre hazırlanan ve her ay güncellenen listedir.
Aracın markası, modeli, yaşı ve kullanım amacına göre belirlenen kasko değer listesinde 15 yaşından küçük araçlar yer alır. Daha eski model araçların sigorta bedelleri sigorta şirketinin sigortalı ile mutabık kalmasıyla netleştirilir. Sigorta şirketleri müşterilerine kasko hesaplama ile ilgili bilgi verirken ve sigortalılarına tazminat öderken bu listedeki değerleri dikkate alır.
Kasko Poliçesi Ne Zaman Yenilenir?
Kasko sigortasının başlatıldığı tarihten bir sene sonra yenilenmesi gerekir ve bu işlem her sene tekrar etmelidir. Araç sahiplerinin kasko yenileme zamanı geldiğinde, geç kalmadan kasko teklifi alarak poliçelendirmelerini yapmaları gerekir. Kasko zamanında yenilenmediği takdirde araç sahibinin var olan hasarsızlık indirimi hakkı da kaybolur.

Kasko sigortası kapsamında kazanılan hasarsızlık indirimi hakkı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla tüm sigorta şirketleri tarafından takip edilir. Kasko poliçesinin süresi dolduğunda araç sigortası farklı bir sigorta şirketinden yaptırılmak istenirse önceki poliçede kazanılan hasarsızlık indirimi hakkı aynı şekilde devam eder. Bu hakkın sürmesi için kaskoya ara vermemek, yani yenileme süresini geçirmemek gerekir.
Kasko Sigortası Kapsam Dışı Hasarlar
Kasko sigortasında teminat dışı durumlar olabilir. Aracın düzenli bakımının yapılmamasından kaynaklanan çürüme, eskime gibi zararlar kasko sigortası kapsamına girmez. Bununla birlikte;
 • Sürücü belgesine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılan araçta meydana gelen zararlar,
 • Taşıma haddini aşan araçlarda meydana gelen zararlar,
 • Karayolları Trafik Kanunu'nun yasakladığı miktarda alkol alınması ya da uyuşturucu madde kullanımı,
 • Araçta yapılan değişikliklerden doğan zararlar,
 • Nükleer atıklardan ve nükleer yakıttan kaynaklanan yangınlar,
 • Olağanüstü durumlarda (savaş, işgal vs.) doğan zararlar,
 • Ruhsatlı taşıma yapan gemi ve trenler haricinde aracın deniz ya da havada taşınması sonucunda oluşan zararlar araç kasko paketi kapsamında değildir.
Kaza Tespit Tutanağı Nedir?
Trafik kazası meydana geldiğinde kazaya karışan araçlarda maddi bir hasar oluşmuşsa araç sahiplerinin maddi hasarlı kaza tespit tutanağı doldurması gerekir. Buradaki amaç kaza geçiren tarafların kazanın nasıl meydana geldiğini kendi dillerinden anlatarak kayıt altına almalarıdır.

Kazayı fotoğraflayan ve kaza tutanağını doldurarak imzalayan araç sürücüleri kaza yerinden trafik polisini beklemeden ayrılabilir ve sigorta şirketlerine başvurabilirler. İmza kısmı boş bırakılmış kaza tespit tutanakları geçerli sayılmamaktadır.

Trafik kazasına karışan taraflar Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası düzenledikleri sigorta şirketlerine başvurmalıdır. Başvuru sırasında kaza tespit tutanağı ile birlikte poliçenin fotokopisi, kaza yerinde çekilmiş fotoğraflar, araç sürücülerine ait ehliyet ve ruhsat fotokopileri teslim edilmelidir.

Trafik kazası sonrasında kasko poliçesinden tazminat talep edilecekse aracın kasko poliçesini düzenleyen sigorta şirketi ile iletişime geçmek gerekir. Hasar ihbarından önce poliçe fotokopisi, kaza tespit tutanağı, ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı, sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri, alkol raporu, hasarı gösteren fotoğraflar, rehinli ve ipotekli araçlarda bankadan alınacak resmi belgeler hazırlanmalıdır.
Bizimle İletişime Geç!

Detaylı Bigi İçin Bize Ulaşın!

 • Türk Nippon Sigorta
 • Türkiye Sigorta
 • Bereket Sigorta
 • Ak Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • HDI Sigorta
 • Orient Sigorta
 • Quick Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Unico Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Allianz Sigorta