Whatsapp

Konut
Sigortanızı Yaptırın

Paranız Cebinizde Kalsın!


Konut Sigortası Nedir?
Konut Sigortası, evinizin başına gelebilecek istenmeyen durumlara karşı size maddi anlamda destek sağlar. Güvence kapsamını poliçenizdeki teminatlar belirler.
Kiracıyım, Konut Poliçesi Yaptırabilir miyim?
Evet, yaptırabilirsiniz. Kiracı olsanız bile konutunuzdaki eşyalarınızı teminat altına alabilirsiniz.
Konut Sigortası ve DASK Arasındaki Fark Nedir?
DASK, depremin ve depremin sebep olduğu, yangın, infilak ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararları, sigorta bedeline kadar devlet güvencesiyle teminat altına alan zorunlu bir üründür. DASK’ın belirlediği deprem limitine kadar olmak üzere sadece binaya gelecek zararları karşılar. DASK Sigortası'nda eşyalar teminat altına alınamaz.
Zorunlu Trafik Sigortası Limitleri Nedir?
Zorunlu trafik sigortasındaki limitler devlet tarafından her sene belirlenmekte ve yayınlanmaktadır. Oluşacak zararın türüne göre tarifede belirtilmiş olan limitler dahilinde tazminat ödemeleri gerçekleşir. Teminatların karşılığındaki limite kadar hasar anında ödemeler gerçekleşir.

Konut Sigortası ise; bina ve eşyaları deprem, yangın, hırsızlık, sel, su baskını, dâhili su ve poliçede belirtilen diğer risklere karşı güvence altına alır. Ayrıca Konut Sigortası'nı sadece tapu sahibi değil, eşyaları da teminat altına aldığından kiracı da yaptırılabilir.
Konut Poliçesinde Bina Bedeli Nasıl Belirlenir?
Konut Poliçesi'nde bina bedeli belirlenirken, binanın arsa değeri hariç tutularak yeniden inşa maliyet bedelleri dikkate alınarak belirlenir.
Sigorta Süresi Ne Kadardır?
Poliçeler yıllık olarak düzenlenmektedir.
Konut Poliçeleri ile Neleri Sigortalayamayız?
Ticari ve sınai risklere Konut Sigortası yapılamaz.
Ticari nitelikte mal, emtia, demirbaş, projeler, kalıplar, ticari defterler, hisse senedi, tahvil, çek vb. kıymetli kâğıtlar eşya kapsamına girmez.
Tam ve Yığma Kâgir Yapılar Arasındaki Fark Nedir?
Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış binalar tam kâgir olarak tanımlanırken; taşıyıcı kolonları olmayan, dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla, briket gibi yanmaz malzeme ile inşa edilen binalar yığma kâgir yapı olarak tanımlanır.
Evimizde Ziynet Eşyası Varsa Bunlar Teminat Kapsamına Alınabilir mi?
Evet alınabilir. Ziynet eşyaları listesiz olursa toplam eşya bedelinin % 10’una kadar teminat kapsamındadır. Ziynet eşyası listeliyse oran uygulamadan tamamına teminat verilebilir.
Değerli Tablolar İçin Teminat Verilir mi?
Ressamın ve tablonun, ölçü ve değeri belirtildiği takdirde teminat verilebilir.
Elektronik Eşyalar Teminatta mıdır?
Evet, ancak özellik arz eden veya evde birden fazla bulunan elektronik eşyanın poliçeye yazılması gerekir. (Laptop, iPad, Plazma vb.)
Konut Sigortası Poliçesi Hangi Teminatlardan Oluşur?
 • Yangın, yıldırım, infilak,
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi ile tsunami, GLKHHKNH (Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler) , terör,
 • Dâhili su,
 • Duman,
 • Yer kayması, kara,
 • Hava ve deniz taşıtları çarpması,
 • Sel-su basması, dolu,
 • Kar ağırlığı, komşuluk ve kiracı mali sorumluluk,
 • Enkaz kaldırma, hırsızlık, kira kaybı,
 • İkametgâh değişikliği masrafları,
 • Hukuksal koruma, konut yardım,
 • Cam kırılması, elektronik cihaz sigortası ferdi kaza (ölüm-sürekli sakatlık),
 • Ziynet eşyaları ve elektronik cihaz sigortası.
Bizimle İletişime Geç!

Detaylı Bigi İçin Bize Ulaşın!

 • Türk Nippon Sigorta
 • Türkiye Sigorta
 • Bereket Sigorta
 • Ak Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • HDI Sigorta
 • Orient Sigorta
 • Quick Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Unico Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Allianz Sigorta