Sigortalarburada Logo

Kullanıcı Sözleşmesi

SİGORTALAR BURADA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI Kullanıcı Sözleşmesi
1. Taraflar

1.1. İş bu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren bir anonim şirket olan, İstanbul Ticaret Sicili ’ne 958624 sicil numarası ve Levhaya T16426-1GE9 ile kaydedilmiş ve iş merkezi Zümrütevler Mah. Acarlar Sk. No:16 K:3 Maltepe - İstanbul adresinde bulunan Sigortalar Burada Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle kısaca "Acente" olarak anılacaktır) ile www.sigortalarburada.com web sitesi (Bundan böyle “Web site” olarak anılacaktır) kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcının Web siteyi kullanmasına yönelik olarak ve Web Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

1.2. Kullanıcı, Web Site 'ye giriş yaparak Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar

Bu Sözleşme ’de yer alan;
“Acente” Sigortalar Burada Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’yi
“İçerik”, Web site’ de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resmi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,
“Kullanıcı”, Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek Web site ’de yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet ’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri,
“Hizmet”, Web site kapsamında Acente tarafından Kullanıcı ’ya sunulacak sigortacılık hizmetini/hizmetlerini,
“Sözleşme”, iş bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni,
“Taraflar”, Acente ve Kullanıcıyı,
“Web site”, www.Sigortalarburada.com alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen, Acentenin Sözleşme ile kapsamı belirlenen sigortacılık hizmetlerini sunduğu diğer web sitelerini ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu Sözleşme sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren Acente’nin Kullanıcı ’ya sunacağı Hizmet ’e ilişkin olarak Acente’nin ve Kullanıcının hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Kullanıcı, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası’”nı okuyup onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecektir.

3.2. Kullanıcının teklif alma adımlarındaki “Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretlemesi anında Sözleşme’nin kurulması ile Kullanıcı, prim teklifi sunulması konusunda Acenteyi yetkilendirmiş olacaktır. Kullanıcı iş bu Sözleşme ’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, Web site ’de yer alan Hizmetlerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder.

4. Hizmet Kullanım Koşulları

4.1. Web site üzerinden Hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden iş bu Sözleşme 'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamaz. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.

4.2. Web site yalnızca hukuka uygun amaçlarla, kişisel kullanım için ziyaret edilebilir, görüntülenebilir, işlem yapılabilir. Web site ’den, poliçe prim teklifi almak için yararlanılabilir.

4.3. Web site üzerinde, Kullanıcının T.C. Kimlik Numarası ve araç plakası girerek almış olduğu prim teklifleri, adres bilgilerini girerek almış olduğu prim teklifleri nihai olabileceği gibi, risk profiline göre primler değişiklik de gösterebilecektir. Bu sebeple; risk profiline göre teklif alma işleminin tamamlanması için Kullanıcının teklif sonrası doğru prim tutarının öğrenilmesi ve poliçe tanzimi için Acente ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

5. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Acente'nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Acente herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcı’ya ayrıca bildirim yapmaksızın Sözleşme ’de tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Website’de yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı, Web site ’deki Hizmet ’ten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

5.1.2. Acente, Hizmet ’i yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile verip vermemekte serbest olup, önceden haber vermeksizin, Website'de sunulan Hizmet ’i ve İçerikler’i bazı ek koşullara bağlama, Website kapsamındaki Hizmetler’i, Siteyi geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirebilme, tamamen durdurma, sisteme yüklenen üçüncü kişilere ya da tarafınıza ait olsun bütün bilgileri ve İçerikler’i erişime kapatabilme ve silme hakkına haizdir. Acente, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabileceği gibi bundan dolayı Acente’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.1.3. Prim teklifinde, poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tâbi olduğu mevzuat çerçevesinde Acente’nin uhdesinde ve sorumluluğundadır.

5.1.4. Acente, Kullanıcı tarafından Acente ’ye iletilen veya Website üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve İçerikler’in doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerikler’in yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. Website üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, İçerikler ’e ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, Acente tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikler’i Web site ’ye gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

5.1.6. Acente, Web site ’den yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı özellikler bulunmadığını, Website’nin hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya Hizmet ’in kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup; Website’nin kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve Website’nin Kullanıcılarınım işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerden, bu Website’de yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

5.2. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Kullanıcı’nın vereceği bilgilerin doğruluğunu Acente’nin teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı ’da olup, Kullanıcı, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2. Kullanıcı, belirttiği bilgiler kapsamında Hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Hizmet almak için istenilen bilgileri girmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.3. Kullanıcı’nın başkaları yararına da Hizmet talebinde bulunması mümkündür.

5.2.4. Kullanıcı, Website üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.5. Kullanıcı, Web siteyi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Website’de yer alan Acente ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Website’nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde Acente’nin izni olmadan kullanmayacağını ve Acente’nin yazılı izni olmadan Web site ’ye bağlantı (link) vermeyeceğini, Acente ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Web siteyi her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

6.1. İş bu Website yazılıma dair her türlü hakkı; Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Acente ’ye aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Website’nin ziyaret edilmesi veya Web site ’deki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermez. Kullanıcı, Web siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Acente’nin, Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2. Website’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Website’de yer alan bilgiler Acente’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Website’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde Acente’nin yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. Acente’nin yazılı izni olmadıkça Web site ’ye link verilemez.

6.3. Telif hakkına konu olan tasarım, resim, veri tabanı, dosya, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, metin, görsel ve işitsel imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarını, açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan Kullanıcıların Web site ’ye erişim ve/veya Web siteyi kullanım hakları iptal edileceği gibi bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

7. Sorumluluklar

7.1. Website üzerinde Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Web siteyi kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, Website altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, Web site ’ye yetkisiz bağlanılması ve Website’nin yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek Acente gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat Kullanıcı’ya ait olacağını, Kullanıcı; Website’nin haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı Acente ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile Acente ’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, Acente’ye yöneltilebilecek olası talep ve zararların derhal tazmin edeceğini kabul, beyan, ve taahhüt eder.

7.2. Acente, Website üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetler’in hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğudan ve dolaylı zararlar ile üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Acente’ye herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren Kullanıcılar, Acente’nin her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. Mücbir Sebepler

Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. gibi 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Acente, iş bu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, Acente’ den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

9. Diğer Hususlar

9.1. Kullanıcı talep ettiği sigorta ürününe dair mevcut sigorta pazar koşullarında Acente tarafından ve Web site aracılığıyla teklif/hizmet aldığını kabul etmektedir. Web site ’de verilen bağlantılardaki (linkler) diğer kişi ve kuruluşlarla Acente’nin bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, Acente bu kişi ve kuruluşların edimlerini ve güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği, onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, Acente anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. Acente tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt Acente için bağlayıcı değildir. Acente Web site ’deki bilgilerden, kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından Acente’ye yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; Web Site'nin kullanılması nedeni ile Kullanıcı’nın bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Web Site'nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Acente hiç bir şekilde sorumlu değildir. Acente dilediği zaman Website’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin Web site ’deki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. Acente, Web Site'nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

9.2. Web site ’de yer alan “Gizlilik Politikası” iş bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Kullanıcılar söz konusu Gizlilik Politikası hükümlerini de okuduklarını, kabul ettiklerini ve İçerikler ’ine uyacaklarını aksi takdirde bu Web site ’ye erişim sağlamamaları, Website’yi ziyaret etmeme ve görüntülememeleri ve kullanmamaları gerektiğini bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

9.3. İş bu Sözleşme hükümlerinin ihlâl edildiği takdirde Acente, Kullanıcı’nın Web siteyi kullanmasına engel olabilir ve/veya aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

9.4. Web site ve Hizmet ’in kullanımından doğacak ihtilaflarda Acente, defter ve kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil eder.

9.5. Acente, işbu Sözleşmeyi veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir.

10. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesine veya Acente tarafından Kullanıcı’nın üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İş bu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Web site hakkında veya Web site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu Sözleşme ’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. Yürürlük

Kullanıcı, üyelik kaydını yapması ile işbu Sözleşme ’de yer alan tüm maddeleri okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Sayın Site Ziyaretçisi,

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla Sigortalar Burada Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu 'Gizlilik Politikası’nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu 'Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Bu web sitesine girilen bilgiler (özlük bilgileri, T.C. kimlik numarası, araç plaka no ve kullanıcıya ait benzer tüm bilgiler) güvenliği SSL sistemi ile korunmaktadır. Ancak bahsi geçen koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir. Site üzerindeki çeşitli form ve gerekli bazı alanların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya eposta adresleri gibi) bu web sitesine girmeleri gerekmektedir. Site ’de, sigorta ürünleri için teklif ya da poliçe düzenleme hizmeti vermek için kullanıcılardan temin edilen bilgiler, servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgilere, talep edilen hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli ve ilgili sigorta acentelerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

2. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıdaki şekillerde temin olunmaktadır.

3. Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıdaki şekillerde temin olunmaktadır.

a. Tarafınızca sağlanan bilgiler:

Web sitemizi kullanarak sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için web sitemizde sizden talep edilen bilgilerin tamamını doğru bir biçimde iletmeniz gerekmektedir. Bu gereklilik yasal olarak sözleşme öncesi beyan yükümlülüğünüzden kaynaklanmakla birlikte ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin gereği gibi yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının da tarafınızca dikkate alınması gerekmektedir. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, sigorta şirketi olarak bizim ve/veya acentenin size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda Acente hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Acente bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler:

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de servisler sebebiyle çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Acente, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler:

Sigorta poliçelerinizin vadesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla TRAMER ve MERNİS gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

4. Kişisel Verilerin Kullanımı & Onaylar

Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, bu web sitesi aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesine ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin, Sigortalar Burada Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ve bunların acenteleri tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

5. Diğer Kullanım Şartları

Burada belirtilen şartların dışında web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır. Bilgisayar korsanlığı, zararlı yazılımlar veya tersine mühendislik yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı Acente herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Aşağıda belirtilen hallerde Acente, iş bu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2. Acente’nin kullanıcılarla akdettiği "Kullanıcı Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin zaruri olduğu hallerdir. 'Gizlilik Politikası' ve 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde Acente tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça Acente’ye karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Acente’nin ve Acente’nin acentelerinin bu web sitesindeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, web sitesinin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Acente iş bu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın sitede yayınlamak veya kullanıcılara mail göndermek suretiyle tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir Acente’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

İş bu ‘Gizlilik Politikası’ taraflar arasındaki ‘Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz eki ve parçası olup, herhangi bir şartın geçersiz olması durumunda sözleşmenin geri kalanı ve ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ geçerliliğini korur.

Avantajlı Tüm
Sigortalar Burada!

Sigorta Şirketini Karşılaştıralım,
Size en uygun sigorta teklifini sunalım.

Biz Size Ulaşalım

Aşağıdaki forma bilgilerinizi girerek size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo